Meervoud van woorden op ik

Datum van publicatie: 14.01.2021

Als u ze weigert, wordt de content van deze externe partijen niet getoond. Bij sommige woorden op -aar die een dubbel meervoud hebben, geldt de meervoudsvorm op -en als formeel of zelfs archaïsch.

Dat geldt niet voor alle woorden in gelijke mate, maar wel in het bijzonder voor leraar. Zoeken in taaladviezen. Het maakt daarbij niet uit, waar de klemtoon ligt: bougie - bougies galerie - galeries of galerieën ruzie - ruzies tralie - tralies of traliën   Dus niet bougie's, galerie's, ruzie's, tralie's, want er is geen enkele reden voor zo'n apostrof.

Gegevens wijzigen. De enige uitzondering is batikken. Het gebruik van de meervoudsvorm leraars is standaardtaal in België. NU Beter Spaans.

Wat is juist: perzikenp, havikken en monnikken. Inloggen bestaande gebruiker Aanmelden nieuwe gebruiker Naar mobiele versie. ANS. Lid worden. Deze informatie is voor ons van groot belang: op basis hiervan kunnen we de calorieën in aardbeien optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

Maar De Vries en Te Winkel vonden het beter om consequent te zijn en leeuweriken te schrijven. De in België gebruikelijke vorm leraars komt in Nederland niet of nauwelijks voor; daar wordt leraren gebruikt.
  • Men schrijft wandelen , inboezemen , regenen , beteren , zondigen ; de spelling wandellen , zondiggen enz.
  • Zie ook de pagina over opa's, acties en cafés.

De vormen op -en zijn vooral gebruikelijk in Nederland, in België wordt overwegend het s -meervoud gebezigd. Correct Taalgebruik , p. Beter Spellen. Het meervoud van woorden die eindigen op 'ie' Woorden die op ie eindigen, kunnen in het meervoud eindigen op ies ,  iën of ieën. Sommige mensen zeggen or gie en cere mo nie, andere mensen zeggen or gie  en ceremo nie.

  • Deze informatie is voor ons van groot belang: op basis hiervan kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.
  • Voorbeelden: bedelaar bedelaars , bewonderaar bewonderaars , gijzelaar gijzelaars , huichelaar huichelaars , lasteraar lasteraars , leugenaar leugenaars , luisteraar luisteraars , metselaar metselaars , molenaar molenaars , moordenaar moordenaars , redenaar redenaars , rekenaar rekenaars , schakelaar schakelaars , smokkelaar smokkelaars , wandelaar wandelaars. Dat verschil geldt ook voor samenstellingen met leraar als eerste deel: leraarskamer versus lerarenkamer voor zover niet docentenkamer gebruikt wordt en lerarenagenda.

Analytische Cookies Onzetaal, meervoud van woorden op ik. Taalvraag via sociale media! Heeft hetzelfde substantief zowel een meervoudsvorm op -en als een op -sdan wordt de eerste dikwijls maar niet altijd stilistisch hoger gewaardeerd ….

Klemtoon op de laatste of enige lettergreep: drie - drie n catego rie - categorie n epide mie - epidemie n ge nie - genie n indus trie - industrie n knie - knie n melo die - melodie n Er zijn nog veel meer woorden waarbij het zo werkt? Taalunieversum Taaladvies. Hetzelfde gold voor afleidingen als Dokkumer.

Recent gezocht

Klemtoon op de laatste of enige lettergreep: drie - drie ën catego rie - categorie ën epide mie - epidemie ën ge nie - genie ën indus trie - industrie ën knie - knie ën melo die - melodie ën Er zijn nog veel meer woorden waarbij het zo werkt. Martin van Toll Producties. Het gebruik van de meervoudsvorm leraars is standaardtaal in België.

NU Beter Frans. Ze slaan geen persoonsgegevens op. Deze functionele cookies zijn noodzakelijk en kunnen niet worden geweigerd.

Hier volgen een paar voorbeelden. Het maakt daarbij niet uit, waar de klemtoon ligt:.

Hebt u een taalvraag?

Martin van Toll Producties. Inloggen bestaande gebruiker Aanmelden nieuwe gebruiker Naar mobiele versie. NU Beter Spaans. Wat deze externe partijen met die cookies doen, is ons niet bekend. Wat is juist: perziken , haviken en monniken met één k of perzikken , havikken en monnikken?

Voorbeelden: bedelaar bedelaar. Lidmaatschap Mutaties Onze Taal steunen. Dat verschil geldt ook voor samenstellingen met leraar als eerste deel: leraarskamer versus lerarenkamer lange smalle tuinhuizen zover niet docentenkamer gebruikt wordt en lerarenagenda. Digitale editie. Lid worden.

Hier volgen een paar voorbeelden. Over Onze Taal Contact Adverteren.

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

De voorkeur voor een van beide meervoudsvormen is soms ook in de verschillende delen van het taalgebied niet hetzelfde. Onze Taal als cadeau. Van Dale Hedendaags Nederlands De makers van de latere officiële woordenlijsten hebben deze regel in stand gehouden.

Behalve voor woorden op  -ik  geldt de regel onder meer ook bij de onbeklemtoonde uitgangen  -el engelterwijl meervoud van woorden op ik Belgi in veel gevallen de vormen op -s het gebruikelijkst zijn, want er is geen enkele reden voor zo'n apostrof, -il stencil.

Het maakt daarbij. Grote Van Dale de m. Ook hierbij geldt dat de vormen op -en vooral in Nederland gebruikelijk zijn.

We adviseren u om te lezen:

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2021 twins-toys.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |